Die Deutschsprachigen lander als forschungs und unterrichtsgegenstand

Historia

Informacje

Publikacja przedstawia kraje niemieckiego obszaru językowego z perspektywy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i krajoznawstwa oraz dydaktyki. To wielowymiarowe ujęcie zagadnienia pozwala na ukazanie jego bogactwa i łączących się z nim możliwości badawczych i dydaktycznych.

Cena: 25,20
Dostępność: dostępny od ręki