Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

E-książki

Informacje

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli, jaką odgrywają http://www.alarmgaz.com/52/detektory-lpg w finansowaniu hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta lub obligatariuszy. Niniejsza monografia...

Start