Docelowy system VAT w Unii Europejskiej Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny na 1.02.2010 r.Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi, w kontekście efektywności jego administrowania przez organy...

Start