Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tematyka publikacji w całości skupia się na omówieniu zagadnienia dostępu do informacji publicznej jako kategorii prawnej służącej ochronie interesu prawnego jednostki. Chodzi o wyróżnienie tych elementów, które w świetle uregulowań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do...

Cena: 55,80
Dostępność: dostępny od ręki