Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

E-książki

Informacje

Przedmiotem monografii jest zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych w modelowaniu makroekonomicznym. Opracowano w niej kompleksowo i uporządkowano aktualną wiedzę na temat dynamicznych modeli czynnikowych. Zaprezentowano ich ideę i podstawy teoretyczne, jak również usystematyzowano...

Start