Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918

Nauki humanistyczne

Informacje

Tom drugi "Dyskursów krytycznoliterackich 1764-1918" przedstawia prace, które są bezpośrednio związane z realizacją dużego projektu badawczego, wyświetlacze lcd koordynowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika we współpracy naukowej z Instytutem Badań Literackich PAN, projektu poświęconego historii...

Start