Elementy rachunkowości część 2

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do modułów: "Uproszczone formy rachunkowości" oraz "Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości" realizowanych w klasie II i III liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Elementy rachunkowości".

Start