Fizjologia roślin sadowniczych Tom 1

Biologia i przyroda

Informacje

Jest to nowe wydanie nowoczesnego podręcznika dotyczącego fizjologii roślin sadowniczych.Książka składa się z dwóch tomów. W tomie 1 omówiono:#183; podstawowe pojęcia i nomenklaturę dotyczącą rozwoju roślin#183; ważniejsze regulatory roślinne #183; bioregulatory roślinne w...

Start