Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego

Poradniki

Informacje

Jeden z cytatów autorstwa Rolanda Barthes`a, który poprzedza wprowadzenie do książki, wydaje się szczególnie trafnie wyrażać intencje Autorki: "to moja intymność odzież używana łódź domaga się ode mnie głosu, to ona żąda, by w obliczu ogólności, które podsuwa nauka, dał się słyszeć jej krzyk". Bo...

Start