Geofrafia LO Czas na geografię podręcznik zakres podstawowy

Podręczniki

Informacje

Podręcznik Czas na geografię. Zakres podstawowy realizuje zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej oraz relacji człowiek--środowisko.Aktualne informacje, poparte najświeższymi danymi, podane są uczniowi w sposób przejrzysty i czytelny. Czas nageografię ukierunkowany jest na...

Start