Geografia 3 Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum

Informacje

Zeszyty ćwiczeń to kolejny element zestawu edukacyjnego do nauczania geografii w gimnazjum.Publikacja jest bogato ilustrowana i zawiera wiele ciekawych i zroacute;żnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń, ściśle skorelowanych z treścią podręcznika.Większość ćwiczeń...

Start