Grecja. Okres archaiczny. Część 2. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Tom 17

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tym tomie: Święta, misteria, Olimpia, wyrocznie i wróżbiarstwo, Delfy, literatura okresu archaicznego, początki filozofii i nauki, sztuka okresu archaicznego. W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi wykorzystując...

Start