Jawność i jej ograniczenia Przeciwdziałanie przestępczości Tom 10

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech...

Start