Komparatystyka. Studia literackie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka ta jest próbą diagnozowania kondycji (po)nowoczesnej komparatystyki i zarazem formułowania stojących przed nią zadań w społeczeństwie medialnym, w wielokulturowym świecie. Aktualną sytuację "dyscypliny poza dyscypliną" rozpatruję w możliwie najszerszym świetle, z...

Start