Komparatystyka. Studia literackie

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka ta jest próbą diagnozowania kondycji (po)nowoczesnej komparatystyki i zarazem formułowania stojących przed nią zadań w społeczeństwie medialnym, w wielokulturowym świecie. Aktualną sytuację \"dyscypliny poza dyscypliną\" rozpatruję w możliwie najszerszym świetle, z...

Cena: 21,00
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia