Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Tom 2

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Studia i materiały stanowią zbiór opracowań oraz edycji źródeł, opartych przede wszystkim na zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, poddanych krytycznej analizie i uzupełnionych o kwerendę w innych archiwach i zbiorach. Założeniem prezentowanego wydawnictwa jest...

Start