Libertarianizm

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

szkolenia medycyna estetyczna

Książka stanowi syntetyczną próbę spojrzenia na libertarianizm. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje dyskusje szkolenia medycyna estetyczna z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną, identyfikującymi go z anarchizmem. Wykazuje jego...

Cena: 26,95
Dostępność: dostępny od ręki