Metoda i pasja

E-książki

Informacje

Autorka w szerokim kontekście historycznym i kulturowym rekonstruuje strategie badawcze Franza Boasa oraz jego wpływ na rozwój poznania antropologicznego. Był on nie tylko "ojcem założycielem" tej dyscypliny, ale przede wszystkim nauczycielem całego pokolenia badaczy, którzy tak jak on...

Start