Metody modelowania populacji

Biologia i przyroda

Informacje

Na przykładzie modelu populacji autorka zaprezentowała sposoby konstrukcji modeli biologicznych - wyraźnie podkreślając ich związek z materialnie istniejącym praca w niemczech opieka nad osobami starszymi układem doświadczalnym - sposób jego zaprogramowania w językach C++ i Pascal oraz metody analizy wyników takiego doświadczenia....

Start