Muzyka religijna - między epokami i kulturami. T. 3

E-książki

Informacje

Trzeci tom publikacji zbiorowej Muzyka religijna stanowi przede wszystkim świadectwo rozmaitych badań nad sferą sacrum, sferą opieka nad starszymi osobami religijności, sferą inspiracji duchowych, badań prowadzonych w obrębie "sztuki dźwięku". Autorami zamieszczonych artykułów są polscy muzykolodzy,...

Start