Notes herbertowski

Nauki humanistyczne

Informacje

Notes podróżny przygotowany we współpracy z `Zeszytami Literackimi` do prowadzenia prywatnych zapisków, ilustrowany zdjęciami i fragmentami http://www.agdrtvit.e-sas.pl/ utworów Zbigniewa Herberta, w wyborze Marka Zagańczyka. Strony numerowane, notes z indeksem ułatwiającym porządkowanie dokonanych wpisów.

Start