Odcienie zemsty

Opowiadania polskie

Informacje

Opowiadania zawarte w tym tomie nacechowane są autentyzmem postaci i zdarzeń. Przede wszystkim wybija się problematyka zemsty, o czym autor pisze we wstępie do książki. Opowiada o niej bez zamiaru moralizowania, z dystansem. Odcienie zemsty zasługująca uważne czytanie, co byłoby dla mnie...

Start