Polityka polska i odbudowanie państwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Odbudowanie państwa polskiego, jak to już powiedziałem, było nieuniknione, i po oderwaniu naszych ziem zachodnich od Prus inne mini traktory kubota rozwiązanie kwestii polskiej, niż ustanowienie niezawisłego państwa, było niemożliwe. Ale było możliwe stworzenie państwa bez tych ziem, państwa...

Start