Polskie prawo bankowe

Prawo

Informacje

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zarysu systemu bankowego w Polsce z jednoczesnym wskazaniem faktu współwystępowania prawa https://artisvisio.pl/ bankowego publicznego i prywatnego. W opracowaniu dokonano prezentacji podstawowych pojęć funkcjonujących w przedmiotowym zakresie, ze szczególnym...

Start