Powięź. Sport i aktywność ruchowa

Medycyna

Informacje

Niniejszy podręcznik to interdyscyplinarna publikacja, w której omówiono najnowsze badania naukowe na temat roli powięzi w aktywności fizycznej, a ćwiczenia logopedyczne przede wszystkim praktyczne zastosowanie wyników tych badań. To książka niezbędna dla wszystkich, którzy mają w pracy do czynienia z...

Start