Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne

Prawo

Informacje

Przedmiotem monografii jest analiza teoretycznych i prawnych problemów związanych z planowaniem w administracji publicznej, w zwłaszcza http://portalenieruchomosci.pl/ rządowej, przeprowadzona na podstawie badań empirycznych oraz uzupełniona obszernym omówieniem programów rządowych ustanawianych przez Radę Ministrów....

Start