Retoryka Narzędzie w twórczej komunikacji Teatr i film

Filozofia

Informacje

Książka ukazuje, w jaki sposób retoryka wpływa na kształtowanie się postaw twórczych, (również retoryka zawarta w manifestach literackich, teatralnych czy filmowych). Jest próbą ukazania związków i zależności istniejących pomiędzy dziełem, twórcą a widzem na przykładzie...

Cena: 50,40
Dostępność: dostępny do tygodnia