Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata część 2 Wspólnota Niepodległych Państw

E-książki

Informacje

Ukazująca się w 2011 roku kilkuczęściowa monografia, stanowiąca owoc pracy uczonych z wielu krajów, ma na celu przedstawienie reinterpretacji rozpadu ZSRR i studium najistotniejszych konsekwencji tego procesu z perspektywy dwudziestu lat po podpisaniu układu białowieskiego. W pracy...

Start