Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Praca zasługuje na publikację ze względu na: interesujący przedmiot rozważań, klarowny układ pracy, oparcie analiz na bogatej literaturze, duże walory informacyjne, bardzo ładną polszczyznę.Książka powinna zainteresować dosyć liczne kręgi odbiorców:- przede wszystkim pracowników...

Start