Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz

E-książki

Informacje

? Komentarz kompleksowo i szczegółowo omawia zawarte w ustawie zagadnienia. Pokazuje zasady tworzenia i funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Szczególny nacisk Autor położył na zagadnienia członkostwa w funduszu emerytalnym, rachunku, przeliczenia składek i wypłaty środków...

Cena: 121,18 125,93 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie